Advokat Štanjo Kalman

Biografija:

Rođen sam 1969 godine u Kotoru. Studirao sam na pravnom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirao sam 1996 godine. U periodu od 1997 do 2005 godine radio sam u MUP R Srbije u PU Novi Sad kao operativni radnik. Godine 2005 godine sam upisan u Advokatsku komoru Vojvodine sa sedištem kancelarije u Novom Sadu. U svojoj karijeri kao advokat sam uglavnom radio oblast krivičnog prava, branio u predmetima Neovlašćene prodaje droge, razbojništva, prevare, ubistva… Posedujem sertifikat za odbranu maloletnoh lica. Govorim mađarski i engleski jezik. Služim se italijanskim jezikom. Moja kancelarija ima ugovore o zastupanju nekoliko privrednih društava i organizacija. Imam zaposlena lica koja mi pomažu u poslu.

 

Adresa: Novi Sad, Miše Dimitrijevića 5

Tel/fax: +381.21.541.008

Mob.: +381.63.509.095

e-mail: stanyok@gmail.com