Raskršće - udruženje za lečenje narkomanije bolesti zavisnosti, Novi Sad. Rehabilitacioni centar, prevencija, savetovanje zavisnika i njihovih porodica.

Cilj Raskršća je da uz pomoć kvalitetnog rehabilitacionog programa za lečenje narkomanije omogući zavisniku izlaz iz narkomanije, a njegovoj porodici potpuni oporavak. Od svog osnivanja pa do danas, predanost u iskorenjivanju narkomanije, pomoć, razumevanje i podrška su zaštitni znak Raskršća u borbi da pomogne onima koji su se našli u problemu narkomanije zavisnosti od droge. Za osamnaest godina rada  kroz savetovalište Rakršća prošlo je preko 10.000 roditelja i zavisnika a kroz same programe Raskršća je prošlo oko 1.000 zavisnika. Raskršće u okviru svoje organizacije ima jedan muški rehabilitacioni centar za lečenje narkomanije izolacionog tipa kapaciteta 24 osobe, u čijem sklopu se nalaze odeljenja za resocijalizaciju.

Principi rehabilitacije Raskršće programa se zasnivaju na holističnom pristupu – fizički, psihološki, socijalni i duhovni.

Raskršće je organizacija koja prima individualne zahteve za pomoć od muškaraca i žena sa teritorije čitave Srbije kao i zemalja iz regiona, uključujući i osobe upućene od strane različitih društvenih i državnih institucija.

Raskršće podjednako vrednuje i rehabilitaciju i resocijalizaciju osobe, i zbog toga nakon rehabilitacionog perioda Raskršće pruža podršku onima koji je traže, u nalaženju posla i nastavljanju školovanja. Nakon završetka programa svaki zavisnik dobija diplomu na svečanoj ceremoniji, kao bitan motivacioni faktor. Takođe, Raskršće trenutno vrši obuke i razvijanje raznih veština tokom rehabilitacije radi lakšeg pronalaženja zaposlenja nakon programa.

Raskršće su osnovali bračni par Saša i Svetlana Ivanović koji su se 1987. godine i sami rehabilitovali od zavisnosti o heroinu. Novosađani, roditelji troje dece, diplomirani teolozi Evanđeoskog Teološkog Fakulteta, počeli su tako što su zavisnike podsticali da krenu da se leče u bolnici, a potom bi im pružali utočište u svom domu učeći ih kako da otpočnu nov život bez droge. Raskršće je nastalo kao odgovor na potrebu sve većeg broja ljudi koji su tražili pomoć od Ivanovića. Posetili su preko 15 uglednih rehabilitacionih centara u Evropi i sva naučena iskustva preneli u rehabilitacione programe Raskršća.

Od juna 2023. godine na čelu UPZ „Raskršće“ nalazi se Upravni odbor, sačinjen od 9 članova.

Raskršće je svoje prve rehabilitacione programe za lečenje narkomanije otvorilo u Novom Sadu 2000. godine. Muški centar se nalazi nadomak Novog Sada, na Čeneju i njegov kapacitet je 24 osobe.