MUŠKI REHABILITACIONI CENTAR ZA LEČENJE NARKOMANIJE BOLESTI ZAVISNOSTI

Izolacija, rehabilitacija, resocijalizacija…

Muški rehabilitacioni centar za lečenje narkomanije bolesti zavisnosti je sveobuhvatni terapeutski program koji se odvija u potpunoj izolaciji od „stare“ sredine. Nalazi se u kući za rehabilitaciju izvan grada. Obučeno osoblje 24 časa brine za polaznike i sprovodi aktivnosti ličnog savetovanja i dušebrižništva, nastavni plan za zavisnike Teen Challenge Curriculum, Tačka preokreta, radna terapija, druženje, sport, muzika, razonoda itd. Posete roditelja i najbližih su dozvoljene, a početna stroga kontrola se postepeno smenjuje sa ukazivanjem poverenja osobi koja se rehabilituje. Program predviđa celokupnu pomoć uključujući i period resocijalizacije.

Lečenje narkomanije Rehabilitacioni program traje minimum 12 meseci. Taj period je podeljen u šest faza. Svaki prelazak u narednu fazu označava određeni napredak polaznika u procesu rehabilitacije, sve do šeste faze, nakon koje postaje spreman da se ponovo uključi u normalan život.