IGOR

Nikada više

Droga je vrlo rano postala sastavni deo mog života. Iz želje da se dokažem na ulici polako me sve više i više droga uvlači u narkomansku svakodnevnicu. Heroin mi uzima sve. Živeo sam kao i svaki drugi narkoman, živeo sam da se ufiksam. Jedino što sam želeo bio je heroin. Da bih do njega došao gazio sam preko svega i svakog, od prijatelja do članova porodice. Izgubio sam svaku nadu i volju za životom.

Izgubljen u svetu narkomanije dolazim u Rasrkšće gde mi se opet vraća nada, gde shvatam da mogu živeti jedan normalan život, slobodan od želje za drogiranjem. Počinjem da čitam Bibliju i da se molim, Bog mi se objavljuje i počinje iz korena da menja moj život. Bog mi nije samo vratio sve što sam izgubio, nego sam dobio mnogo više od onoga što sam mogao ikada očekivati. Završavam rehabilitacioni program i ponovo počinjem da uživam u životu. Shvatam da život više nije mrak i mržnja. Život je dobar i vredi ga živeti!! Danas posle dužeg vremena, bez obzira gde se nalazim, i kako se osećam znam da imam slobodu i da se nikada više neću vratiti u narkomaniju. Zahvaljujem se Bogu jer je sve ono loše ostalo iza mene i što danas imam novi život. Sada mi je stvarno dobro.

 

Igor pre i posle