SAVETOVANJE I PSIHOTERAPIJA

INDIVIDUALNO

  • ZAVISNICI
  • MOTIVACIONI PROGRAM ZA ZAVISNIKE DA OTPOČNU LEČENJE
  • PSIHOLOŠKA PRIPREMA ZAVISNIKA (prevencija napuštanja lečenja ili komune)
  • ODRŽAVANJE APSTINENCIJE NAKON LEČENJA I RAD NA OSTALIM PSIHOLOŠKIM PROBLEMIMA
  • RAD SA METADONSKIM ZAVISNICIMA

RODITELJI I RODITELJI ZAVISNIKA

  • SAVETOVANJE RODITELJA ZDRAVE DECE SA CILJEM PREVENCIJE NARKOMANIJE
  • SAVETOVANJE RODITELJA ZAVISNIKA KAKO DA SE POSTAVE PREMA SVOM DETETU KOJE JE ZAVISNO, prema sebi i stvore atmosferu za stabilizaciju ili lečenje
  • PSIHOTERAPIJA RODITELJA ZAVISNIKA
  • PRIPREMA RODITELJA ZA POVRATAK DETETA SA PROGRAMA LEČENJA