Program Detoksikacije i Stabilizacije

1. PROGRAM DETOKSIKACIJE I STABILIZACIJE

(u trajanju od dva meseca)

Program Detoksikacije i Stabilizacije je prvi i osnovni korak ka potpunoj rehabilitaciji i izlečenju.

Kod ovog programa važno je znati da postoje dve opcije lečenja u početnoj fazi!

Prva je da je za polaznika programa koji ima jaku apstinencijalnu krizu neophodno da prodje detoksikaciju koja je bezbolna! U tom slučaju je za ovaj deo lečenja, zbog angažovanja stručnog medicinskog osoblja kao i korišćenja lekova, potrebna dodatna participacija. Participacija za ove usluge je po danu, a u zavisnosti od težine slučaja se određuje broj dana koji je neophodan za detoksikaciju (najčešče 5 do 10 dana).

Druga opcija je da polazniku nije potrebna detoksikacija od apstinencijalne krize ili je to već uradjeno u nekoj drugoj ustanovi. U tom slučaju nema dodatne participacije, a polaznik nastavlja oporavak i stabilizaciju prema već određenom programu.

Ovaj program u trajanju od dva meseca pruža polazniku programa sledeće mogućnosti:

1. Bezbolna detoksikacija organizma (ukoliko je potrebna) – Skup određenih mera usmerenih na čišćenje organizma od supstanci i savladavanje apstinencijalnog sindroma (kriza). Detoksikacija se vrši pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja u saradnji sa lokalnim klinikama za detoksikaciju, a vrsta detoksikacije odabira se individualno na osnovu analiza nekoliko važnih faktora: supstanca, doze, nivo tolerancije i učestalost upotrebe narkotika u toku dana.

2. Oporavak u kontrolisanim uslovima – Čak iako je polaznik obavio detoksikaciju u nekoj drugoj ustanovi, potreban joj je fizički, psihički, emotivni i mentalni oporavak, kako od samog procesa detoksikacije, tako i od konzumiranja narkotika koje je bilo prisutno pre dolaska na lečenje. Takođe je važno da se propratna terapija ne zloupotrebljava i koristi tačno onako kako je prepisana.

3. Stabilizacija u zdravom okruženju –Postepeno smanjenje terapije po šemi lekarskog uputstva. Dovođenje polaznika u stabilno stanje. Grupna i lična savetovanja i konsultacije. 

Nakon ove osnovne faze lečenja, rehabilitacija može da se nastavi kod kuće ili u Rehabilitaciono/Terapijskom Centru Raskršće i to je faza očuvanja rezultata i dalje potpune rehabilitacije. 

Pokazalo se da osobe koje su imale problem sa zavisnošću nemaju dovoljno izgrđen stav i karakter da se odupru kušnjama i problemima koje ih čekaju nakon kratkog perioda lečenja i odlaska kući. 

Takođe još uvek nemaju dovoljno ojačanu volju da donose ispravne odluke i poštuju preporuke: da ne uzimaju narkotike, alkohol, tablete, da se zaposle ili nastave školovanje, da imaju redovan san , da se odgovorno odnose prema dnevnim obavezama, da se ne vidjaju sa starim društvom itd.

Zbog toga se preporučuje nastavak Programa Rehabilitacije i Resocijalizacije u trajanju od 12 meseci u kojem polaznik programa radi detaljno na iskorenjivanju svih uzroka i posledica narkomanije:

- Utvrđivanje korena problema zbog kojeg je osoba počela da koristi psihoaktivne supstance 

- Učenje alata kako da zdravo prevazidje situaciju u kojoj bi obično uzeo/la supstancu 

- Promeni lošeg ponašanja i pogrešnog načina razmišljanja koje je prouzrokovala narkomanija

- Izgradnji samopouzdanja i čvrstih stavova 

- Izgradnji etičkih i moralnih vrednosti koja je droga uništila

- Pronalaženja smisla i svrhe života bez droge

- Potpuna sloboda od bilo kog oblika zavisnosti

- Resocijalizacija i povratak u normalne tokove života

Sve to se odigrava u narednoj fazi Rehabilitacije i Resocijalizacije u okviru nastavnog plana Raskršće Teen Challengerograma, gde polaznici prolaze veliki broj ličnih lekcija, kao i 14 grupnih lekcija iz oblasti koje pokrivaju četiri aspekta: 1.Prirodu problema narkomanije, 2.Samoanalizu i otkrivanje uzroka problema zavisnosti, 3.Duhovni aspekt, i 4.Mogućnosti izlaska iz problema.

Osnovni cilj Programa Rehabilitacije i Resocijalizacije je vratiti se u normalne životne tokove, zaposliti se i graditi karijeru, pronaći zadovoljstvo u osnivanju porodice, komuniciranja s prijateljima i rodbinom, i razvijati se u socijalnom i duhovnom smislu.

(Opširnije o ovoj fazi molimo kliknite na polje "Program Rehabilitacije i Resocijalizacije")