Prevencija narkomanije za učenike

Prevencija za ucenike 1  Prevencija za ucenike 2  Prevencija za ucenike 3  Prevencija za ucenike 4  Prevencija za ucenike 5 

Krajem 2003. godine UPZ "Raskršće" otpočelo je program prevencije narkomanije i drugih bolesti zavisnosti namenjen omladini u SCG.

U toku predavanja koje traje dva školska časa prikazuje se edukativni film koji upozorava mlade na sve opasnosti koje droga nosi sa sobom i razgovara se o tome kako mladi ljudi mogu da donesu ispravan stav i kažu NE drogama. Program je specifičan po tome što ga sprovode isključivo bivši zavisnici koji su obučeni da kroz svoje autentične životne priče upozore mlade na sve opasnosti koje droga nosi sa sobom.

Tokom 20 meseci koliko se ovaj program sprovodi na teritoriji SCG predavanjima je prisustvovalo oko 10.000 učenika u 25 osnovnih i srednjih škola. Posetili smo velik broj gradova i opština, sarađivali sa zvaničnim državnim institucijama (centrima za socijalni rad ,opštinskim odborima za borbu protiv bolesti zavisnosti itd), o čemu svedoče brojne pismene preporuke.

„Mišljenje pedagoško-psihološke službe u školi je da je ovo najefikasniji i najkvalitetniji način za rad sa učenicima kada je u pitanju prevencija bolesti zavisnosti.“
Psiholog Ljiljana Jarić, Srednja mašinska škola, Novi Sad
„Ovaj oblik predavanja izuzetno se dopao deci i njihovim nastavnicima.“
Direktor Biljana Đuričić, Osnovna škola „Danilo Zelenović“, Sirig
"Mišljenja smo da je ovakav vid prevencije narkomanije neophodan adolescentima i da su njegovi efekti veoma jaki.“
Pedagog Mirjana Smiljanić, Srednja Tehnička škola „Jovan Vukanović“, Novi Sad
„Predavanja su bila edukativna i procenjena kao korisna kako od strane učenika tako i od strane nastavnog osoblja“.
Direktor Dejan Sremčević, Srednja Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“, Novi Sad
„Mišljenja smo da je način predavanja i uspostavljanja komunikacije sa decom izuzetno sugestivan, edukativan, otvoren, iskren i verbalno jasan i precizan“.
Direktor Jelica Tomašević, Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Lovćenac
„Posebno nas raduje što su interesovanje za predavanje pokazali i učenici koji inače slična predavanja i radionice nerado posećuju“.
Direktor Paunić Stanimir, Osnovna škola „Dositej Obradović“, Novi Sad
„Predavanje na temu prevencije narkomanije koje je u našoj školi održano vrlo je dobro osmišljeno, film je upečatljiv a učenici su dobili niz korisnih informacija“.
Pedagog Edita Šijakov, Osnovna škola „Mileta Protić“, Tovariševo
„Izuzetno smo zadovoljni prezentacijom, prikazanim filmom, kao i savetovanjem od strane obučenog osoblja i komunikacijom koju su ostvarili sa našom decom“.
Pedagog Ivanka Jeličić, Osnovna škola „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad
„Poverenje između edukatora i slušalaca razbija barijeru predrasuda i postiže pravi efekat: da se pašljivo sluša, pita i što je najvažnije zapamti”.
Direktor Sofija Pajić, Osnovna škola “ Vasa Stajić”, Novi Sad