Raskršće - Lečenje narkomanije

Raskršće - Teen Challenge Serbia udruženje za lečenje narkomanije bolesti zavisnosti, Novi Sad. Rehabilitacioni centar, prevencija, savetovanje zavisnika i njihovih porodica.

Cilj Raskršća je da uz pomoć kvalitetnog rehabilitacionog programa za lečenje narkomanije omogući zavisniku izlaz iz narkomanije, a njegovoj porodici potpuni oporavak. Od svog osnivanja pa do danas, predanost u iskorenjivanju narkomanije, pomoć, razumevanje i podrška su zaštitni znak Raskršća u borbi da pomogne onima koji su se našli u problemu narkomanije zavisnosti od droge. Za deset godina rada  kroz savetovalište i programe Raskršća je prošlo preko 30000 zavisnika i njihovih roditelja. Raskršće u okviru svoje organizacije ima dva rehabilitaciona centra za lečenje narkomanije izolacionog tipa kapaciteta 46 osoba (muški i ženski), u čijem sklopu se nalaze odeljenja za resocijalizaciju.

Principi rehabilitacije Raskršće Teen Challenge se zasnivaju na holističnom pristupu – psihološki, socijalni i fizički.

Raskršće je organizacija koja prima individualne zahteve za pomoć od muškaraca i žena sa teritorije čitave Srbije kao i zemalja iz regiona, uključujući i osobe upućene od strane različitih društvenih i državnih institucija.

Raskršće podjednako vrednuje i rehabilitaciju i resocijalizaciju osobe, i zbog toga nakon rehabilitacionog perioda Raskršće pruža podršku onima koji je traže, u nalaženju posla i nastavljanju školovanja. Nakon završetka programa svaki zavisnik dobija diplomu na svečanoj ceremoniji, kao bitan motivacioni faktor. Takođe, Raskršće trenutno vrši obuke i razvijanje raznih veština tokom rehabilitacije radi lakšeg pronalaženja zaposlenja nakon programa.

Raskršće su osnovali bračni par Saša i Svetlana Ivanović koji su se 1987. godine i sami rehabilitovali od zavisnosti o heroinu. Novosađani, roditelji troje dece, diplomirani teolozi Evanđeoskog Teološkog Fakulteta, počeli su tako što su zavisnike podsticali da krenu da se leče u bolnici, a potom bi im pružali utočište u svom domu učeći ih kako da otpočnu nov život bez droge. Raskršće je nastalo kao odgovor na potrebu sve većeg broja ljudi koji su tražili pomoć od Ivanovića. Posetili su preko 15 uglednih rehabilitacionih centara u Evropi i sva naučena iskustva preneli u rehabilitacione programe Raskršća.

Raskršće je svoje prve rehabilitacione programe za lečenje narkomanije otvorilo u Novom Sadu 2000. godine. Ženski rehabilitacioni centar se nalazi na domak Novog Sada na Čeneju, koji nudi komforan smeštaj za 16 osoba. Muški centar se nalazi takođe na Čeneju i njegov  kapacitet je 30 osobe .