Zašto je Raskršće neophodno

Problem narkomanije

Zašto je Raskršće neophodno

Dugotrajna zavisnost, kriminal, gubitak materijalnih dobara, raspad porodice i smrt su tragični elementi uključeni u komplikovanu i bolnu strukturu problema narkomanije. Besane noći, nesposobnost za rad, odbačenost od društva, usamljenost, neredovna ishrana i poremećeni uslovi za život su svakodnevnica za ljude zavisne od droge.

Lečenje narkomanije bolesti zavisnosti.

Ako zavisnik i odluči da se leči, niz novih problema pogađa posrnulu osobu kao i njegovu porodicu. Na hiljade ljudi polaže nadu pri pomisli da će uspeti da dobiju mesto u ovoj ili onoj ustanovi da bi izlečili sebe ili svoje bližnje. Međutim, da bi dobili mesto moraju da čekaju više meseci da bi na kraju shvatili da briga koja im može biti pružena traje svega nekoliko nedelja. Za one koji uspevaju da dobiju svoje mesto čak ni onda ne mogu biti sigurni da će uspeti, jer na žalost, za mnoge pristupe se već unapred zna da imaju jako malo uspeha.

Narkomani zavisnici, ljudi koji propadaju, DANAS trebaju pomoć! Mnogo je veći broj upropaštenih života kojima je pomoć SADA potrebna, od broja postojećih mesta u Srbiji koji mogu da im ponude nadu u izlečenje. Raskršće popunjava prazan prostor koji zjapi između preventivnih akcija i bolničkih kreveta.

Naša svrha je da ponudimo konkretnu i sveobuhvatnu pomoć i spasimo one koji propadaju zbog zavisnosti. Raskršće je zaštićena struktuirana sredina za svež i nov životni početak. Naši nas štićenici često upoređuju sa svojom porodicom. To je mesto gde se slomljeni i odbačeni ljudi ponovo osećaju prihvaćeno, i gde se osposobljavaju da pomognu sami sebi. Ono je utočište gde mogu ponovo i postepeno da izgrade svoje dostojanstvo kroz rad i prava prijateljstva. Raskršće je predano svom cilju da nastavi da obezbeđuje svoju pomoć onima koji su u najvećoj potrebi - narkomanima zavisnicima i njihovim porodicama.

Saša Ivanović
predsednik udruženja i
direktor rehabilitacionih Programa