2. PROGRAM REHABILITACIJE I RESOCIJALIZACIJE

LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI

Nakon osnovne faze lečenja u Programu Detoksikacije i Stabilizacije, dalja neophodna rehabilitacija može da se nastavi kod kuće ili u Rehabilitaciono/Terapijskom Centru Raskršće i to je faza očuvanja rezultata i dalje potpune rehabilitacije.

Pokazalo se da osobe koje su imale problem sa zavisnošću nemaju dovoljno izgrđen stav i karakter da se odopru kušnjama i problemima koje ih čekaju nakon kratkog perioda lečenja i odlaska kući.
Takođe još uvek nemaju dovoljno ojačanu volju da donose ispravne odluke i poštuju preporuke: da ne uzimaju narkotike, alkohol, tablete, da se zaposle ili nastave školovanje, da imaju redovan san , da se odgovorno odnose prema dnevnim obavezama, da se ne vidjaju sa starim društvom itd.

Zbog toga se preporučuje nastavak Programa Rehabilitacije i Resocijalizacije u trajanju od 12 meseci u kojem polaznik programa radi detaljno na iskorenjivanju svih uzroka i posledica narkomanije:

– Utvrđivanje korena problema zbog kojeg je osoba počela da koristi psihoaktivne supstance
– Učenje alata kako da zdravo prevaziđe situaciju u kojoj bi obično uzeo/la supstancu
– Promeni lošeg ponašanja i pogrešnog načina razmišljanja koje je prouzrokovala narkomanija
– Izgradnji samopouzdanja i čvrstih stavova
– Izgradnji etičkih i moralnih vrednosti koja je droga uništila
– Pronalaženja smisla i svrhe života bez droge
– Potpuna sloboda od bilo kog oblika zavisnosti
– Resocijalizacija i povratak u normalne tokove života

Rehabilitacioni centar

Rehabilitacija u centrima uključuje sledeće aktivnosti: izolacioni period, psihološka podrška i savetovanje, edukacija i preventivni program, savetovanje porodice i grupne podrške.

Sve to se odigrava u narednoj fazi Rehabilitacije i Resocijalizacije u okviru nastavnog plana Raskršće programa, gde polaznici prolaze veliki broj ličnih lekcija, kao i 14 grupnih lekcija iz oblasti koje pokrivaju četiri aspekta: 1. Prirodu problema narkomanije, 2. Samoanalizu i otkrivanje uzroka problema zavisnosti, 3. Duhovni aspekt, i 4. Mogućnosti izlaska iz problema.
Neki primeri od 14 grupnih lekcija su: Stavovi, Učiti iz neuspeha, Poslušnost ljudima, Ljubav i prihvatanje sebe, Iskušenja itd.

Holističan pristup i rad prepoznaje zavisnost od droge, problem narkomanije ne samo kao problem pojedinca nego i kao problem cele porodice. Zbog toga, tokom rehabilitacije zavisnika od droge Raskršće blisko radi i savetuje porodice i prijatelje sa ciljem uspešnog završetka rehabilitacije polaznika i ponovnog uspostavljanja bliskog kontakta i odnosa između porodice i zavisnika kao bitan faktor u re-integraciji i resocijalizaciji zavisnika.

Polaznicima se sugeriše program u trajanju od minimum 12 meseci, a u određenim slučajevima osobi se dozvoljava i duži ostanak.

U izveštaju Univerziteta u Tenesiju (University of Tennessee) iz 1994. godine o osobama koje su završile program zaključeno je da:

– 60% ljudi je nastavilo sa svojim obrazovanjem
– 70% je navelo da je njihov trenutni status – zaposlen
– 55% je bilo zaposleno duže od godinu dana
– 87% nije trebalo više nikakav dodatni tretman u vezi zavisnosti
– 65% je uključeno u društvene aktivnosti
– 90% je saopštilo da se nalazi u odličnom zdravstvenom stanju

Osnovni cilj Programa RASKRŠĆE je jasno shvatanje o besmislenosti daljeg konzumiranja droga, realan i stabilan odnos prema životu, svesnost i težnja ka ostvarivanju zdravih ciljeva kroz porodicu i zaposlenje, pozitivna društvena angažovanost, i razvijanje u socijalnom i duhovnom smislu.

 

Raskršće – proveren izlaz iz zavisnosti