1. PROGRAM DETOKSIKACIJE I STABILIZACIJE
(u trajanju od dva meseca)

Program Detoksikacije i Stabilizacije je prvi i osnovni korak ka potpunoj rehabilitaciji i izlečenju.

Kod ovog programa važno je znati da postoje dve opcije lečenja u početnoj fazi!

Prva je da je za polaznika programa koji ima jaku apstinencijalnu krizu neophodno da prođe detoksikaciju koja je bezbolna! U tom slučaju je za ovaj deo lečenja, zbog angažovanja stručnog medicinskog osoblja kao i korišćenja lekova, potrebna dodatna participacija. Participacija za ove usluge je po danu, a u zavisnosti od težine slučaja se određuje broj dana koji je neophodan za detoksikaciju (najčešče 5 do 10 dana).

Druga opcija je da polazniku nije potrebna detoksikacija od apstinencijalne krize ili je to već urađeno u nekoj drugoj ustanovi. U tom slučaju nema dodatne participacije, a polaznik nastavlja oporavak i stabilizaciju prema već određenom programu.

Ovaj program u trajanju od dva meseca pruža polazniku programa sledeće mogućnosti:

1. Bezbolna detoksikacija organizma (ukoliko je potrebna) – Skup određenih mera usmerenih na čišćenje organizma od supstanci i savladavanje apstinencijalnog sindroma (kriza). Detoksikacija se vrši pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja u saradnji sa lokalnim klinikama za detoksikaciju, a vrsta detoksikacije odabira se individualno na osnovu analiza nekoliko važnih faktora: supstanca, doze, nivo tolerancije i učestalost upotrebe narkotika u toku dana.

2. Oporavak u kontrolisanim uslovima – Čak iako je polaznik obavio detoksikaciju u nekoj drugoj ustanovi, potreban joj je fizički, psihički, emotivni i mentalni oporavak, kako od samog procesa detoksikacije, tako i od konzumiranja narkotika koje je bilo prisutno pre dolaska na lečenje. Takođe je važno da se propratna terapija ne zloupotrebljava i koristi tačno onako kako je prepisana.

3. Stabilizacija u zdravom okruženju –Postepeno smanjenje terapije po šemi lekarskog uputstva. Dovođenje polaznika u stabilno stanje. Grupna i lična savetovanja i konsultacije.

Nakon ove osnovne faze lečenja, rehabilitacija može da se nastavi kod kuće ili u Rehabilitaciono/Terapijskom Centru Raskršće i to je faza očuvanja rezultata i dalje potpune rehabilitacije.

Pokazalo se da osobe koje su imale problem sa zavisnošću nemaju dovoljno izgrađen stav i karakter da se odupru kušnjama i problemima koje ih čekaju nakon kratkog perioda lečenja i odlaska kući.

Takođe još uvek nemaju dovoljno ojačanu volju da donose ispravne odluke i poštuju preporuke: da ne uzimaju narkotike, alkohol, tablete, da se zaposle ili nastave školovanje, da imaju redovan san, da se odgovorno odnose prema dnevnim obavezama, da se ne viđaju sa starim društvom itd.

Zbog toga se preporučuje nastavak Programa Rehabilitacije i Resocijalizacije u trajanju od 12 meseci u kojem polaznik programa radi detaljno na iskorenjivanju svih uzroka i posledica narkomanije:

– Utvrđivanje korena problema zbog kojeg je osoba počela da koristi psihoaktivne supstance

– Učenje alata kako da zdravo prevaziđe situaciju u kojoj bi obično uzeo/la supstancu

– Promeni lošeg ponašanja i pogrešnog načina razmišljanja koje je prouzrokovala narkomanija

– Izgradnji samopouzdanja i čvrstih stavova

– Izgradnji etičkih i moralnih vrednosti koja je droga uništila

– Pronalaženja smisla i svrhe života bez droge

– Potpuna sloboda od bilo kog oblika zavisnosti

– Resocijalizacija i povratak u normalne tokove života

Sve to se odigrava u narednoj fazi Rehabilitacije i Resocijalizacije u okviru nastavnog plana Raskršće programa, gde polaznici prolaze veliki broj ličnih lekcija, kao i 14 grupnih lekcija iz oblasti koje pokrivaju četiri aspekta: 1.Prirodu problema narkomanije, 2.Samoanalizu i otkrivanje uzroka problema zavisnosti, 3.Duhovni aspekt, i 4.Mogućnosti izlaska iz problema.

Osnovni cilj Programa Rehabilitacije i Resocijalizacije je vratiti se u normalne životne tokove, zaposliti se i graditi karijeru, pronaći zadovoljstvo u osnivanju porodice, komuniciranja s prijateljima i rodbinom, i razvijati se u socijalnom i duhovnom smislu.

(Opširnije o ovoj fazi molimo kliknite na polje „Program Rehabilitacije i Resocijalizacije„)