HRIŠĆANSKI IDENTITET RASKRŠĆA

Raskršće je hrišćanska organizacija koja visoko vrednuje poštovanje hrišćanskih principa pri pomaganju ljudima:

Prihvatanje, pokazujući hrišćansku ljubav i poštovanje za sve one koji su u potrebi bez obzira na njihovu versku i nacionalnu pozadinu.

Saosećanje, istinsko razumevanje emotivnog stanja osobe i poistovećivanje sa njenim problemom.

Poštovanje, omogućavanje ljudima da naprave sopstveni izbor.

Pravda, igrajući ulogu zastupnika na strani odbačenih i nemoćnih.

Iskrenost, otvorenost i transparentnost u cilju stvaranja obostranog poverenja i dobre saradnje.

Nov identitet, pružanje mogućnosti za nov početak bez obzira na prošlost. ”Ako je, dakle, neko u Hristu, novo je stvorenje; staro je prošlo, sve novo je nastalo” – 2. Poslanica Korinćanima 5:17

Dobro vođstvo, osoblje predano potrebama drugih ljudi.

Mi kao organizacija izražavamo naše vrednosti na sledeći način: predani smo pomaganju zavisnicima, odbačenima i onima koji su u potrebi. Težimo ka dobrim odnosima, iskrenosti i pravdi, vrednom radu i verodostojnosti.